Πάνος Παπασωτηρίου Αρχιτέκτων  Dip.Arch.ARB RIBA

Κατοικία 01, Πάρος Αμπελάς, Ελλάδα

Orange x.jpg

"Τα Απολύτως Απαραίτητα"

 

Το κείμενο θα προστεθεί σύντομα

elevation_3_proposed_11
elevation_3_proposed_11

ground-floor-_proposed_11
ground-floor-_proposed_11

section_5_proposal_11
section_5_proposal_11

elevation_3_proposed_11
elevation_3_proposed_11

1/5

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - PASSIVE HOUSE DESIGN - Fit-to-NZEB

 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Γεώργιος Ταραβίρας - Πολιτικός Μηχανικός

Παύλος Μίχος (02 | Architecture & Mech. Engineering) - Μηχανολόγος Μηχανικός

Αγγελική Σταθοπούλου (Netzero) - Σχεδιασμός Παθητικού Κτιρίου

Στέφανος Παλαντζάς (Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου) - Πιστοποίηση Έργου