Πάνος Παπασωτηρίου Αρχιτέκτων  Dip.Arch.ARB RIBA

Πολυκατοικία 01, Αθήνα Φιλοπάππου, Ελλάδα

Orange x.jpg

"Βάση - Κορμός - Στέψη"

 

Το κείμενο θα προστεθεί σύντομα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - PASSIVE HOUSE DESIGN - Fit-to-NZEB

 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Γεώργιος Ταραβίρας - Πολιτικός Μηχανικός

Παύλος Μίχος (02 | Architecture & Mech. Engineering) - Μηχανολόγος Μηχανικός

Παύλος Μίχος (02 | Architecture & Mech. Engineering) - Σχεδιασμός Παθητικού Κτιρίου

Αγγελική Σταθοπούλου (Netzero) - Σχεδιασμός Παθητικού Κτιρίου

Στέφανος Παλαντζάς (Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου) - Πιστοποίηση Έργου

Copyright © 2014 Studio 2Pi Architects. All Rights Reserved.